Om

Söråkers Fisk


Söråkers Fisk är ett enmansföretag som bedriver yrkesfiske och vidareförädling av egenfiskad fisk.

Fisket är ett kustnära småskaligt fiske som i huvudsak bedrivs kring Alnön och Tynderön.


Sommaren 2016 införskaffades en strömmingsfilémaskin av GH Services (Gunnar Hartung från Alingsås) för att filea strömming till lokala marknaden och för egen förädling.


Våren 2017 köpte vi ett nytt rökeri, ett datorstyrt rökeri som kan ta större mängd fisk samt som säkerställer att samma resultat fås varje gång vi röker.


Sommaren 2018 byggdes båten om från två motorer till en singelmotor, en Caterpillar med konventionell propeller för att anpassa den för trålfiske efter strömming. Garnfisket är i princip borta idag pga kraftigt utökad sälpopulation i och kring Sundsvall.

6205318931

Jan Pulkkinen

Centrumvägen 90 A

861 52 Söråker


073-620 50 54

Söråkers Fisk           Jan Pulkkinen              Centrumvägen 90 A      861 52 Söråker                     073-620 50 54