Skakmaskiner

Söråkers Fisk

Efter 30 års erfarenhet av eget fiske insåg jag att det inte finns några riktigt bra skakmaskiner, vare sig för kaj- eller båtmontage.


Därför började jag tillverka skakmaskiner i aluminium eftersom detta material lämpar sig perfekt till detta ändamål. Den låga vikten gör att dom blir betydliigt mer vibrationsfria jämfört med järnmaskiner. Detta ger större spännvidd i hastigheten man kör slaget i (större fisk lägre fart och långt slag, mindre fisk t.ex siklöja innebär högre hastighet och kortare slag)


Jag har en grundmodell men jag anpassar konstruktionen för att passa just din kaj eller båt.


Jag har levererat många skakmaskiner för båt och kajmontage och bara fått goda vitsord, t.ex att vibrationer har minskat och att vikten bara är en bråkdel av järnmaskinernas.


Jag kan göra både med hydraulisk eller elektrisk drift, helt enligt dina önskemål, jag har även levererat maskiner för bensinmotordrift och dom har fungerat jättebra.


Kontakta mig för kostnadsförslag. Du kan antingen ringa 073-620 50 54 eller maila till pulkkinen@telia.com

Söråkers Fisk           Jan Pulkkinen              Centrumvägen 90 A      861 52 Söråker                     073-620 50 54